ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า “แม่ของฉันเป็นบล็อกเกอร์ผู้ประสบความสำเร็จ” บทประพันธ์ของโทโตกิ นาโอโกะ เราจะแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย เล่าเรื่องโดยคุณฉวีวงศ์ ซากุไรและคุณสุทธิพร บุญช่วย โดยคุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณสุทธิพร บุญช่วย