ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า “แม่ของฉันเป็นบล็อกเกอร์ผู้ประสบความสำเร็จ” บทประพันธ์ของโทโตกิ นาโอโกะ เราจะแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนแรก เล่าเรื่องโดยคุณสุทธิพร บุญช่วยและคุณฉวีวงศ์ ซากุไร โดยคุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย