ประจำวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "ภาพพจน์ของสัตว์" ในมุมมองของชาวญี่ปุ่น โดยสัตว์บางชนิดเป็นตัวแทนของโชคลาภและบางชนิดก็เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืน จะเป็นสัตว์ชนิดใดบ้างนั้น ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564)
คุณมาลิน นากาจิม่า