ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทอ่านสุดพิเศษจากนิยายญี่ปุ่น โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนที่ 4 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ไปติดตามรับฟังเรื่อง "ขี่หลังพ่อขอดูดอกไม้ไฟ" เขียนโดยคุณโมริ ฮิโรมิ เล่าเรื่องโดยคุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์