ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทอ่านสุดพิเศษจากนิยายญี่ปุ่น โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนที่ 3 ไปติดตามรับฟังเรื่อง "ขี่หลังพ่อขอดูดอกไม้ไฟ" เขียนโดยคุณโมริ ฮิโรมิ เล่าเรื่องโดยคุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์