ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอละครสุดพิเศษผ่านการอ่านนิยายญี่ปุ่น โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ครั้งนี้เป็นตอนแรก ไปติดตามรับฟังเรื่อง "ขี่หลังพ่อขอดูดอกไม้ไฟ" เขียนโดยคุณโมริ ฮิโรมิ และเล่าเรื่องโดยคุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณโฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์