ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณโมริโมโตะ คาโอรุ ชาวญี่ปุ่นผู้ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารของไทยมาหลายปีแล้ว เธอจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอย้ายไปอยู่ประเทศไทย รวมถึงวิถีชีวิตในชนบทของไทยในมุมมองของเธอ คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณโมริโมโตะ คาโอรุ