ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "เสียงร้องของสัตว์" ในภาษาญี่ปุ่น สัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีเสียงร้องอย่างไรในภาษาญี่ปุ่น ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย