ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณจิตราภรณ์ จาบกัน เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศของเมืองชิมะ จังหวัดมิเอะ ผู้ออกแบบโลโกที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้ในการประชุมผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 9 หรือ PALM9 เราจะสอบถามถึงแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังโลโกนี้ รวมถึงการทำงานของเธอที่ช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองชิมะรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564)
คุณจิตราภรณ์ จาบกัน