ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณฟูกูโตมิ โช ชาวญี่ปุ่นผู้รักภาษาและงานวรรณกรรมไทย และเขายังสนใจวัฒนธรรมป็อปของไทยซึ่งเป็นกระแสนิยมมากขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะพูดคุยกับเขาเรื่องอิทธิพลของละครและภาพยนตร์ไทยที่ส่งผลต่อกระแสดังกล่าว คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564)
คุณฟูกูโตมิ โช