ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้จะพูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่องประสบการณ์การรับประทานอาหารญี่ปุ่นของคุณมาลินที่มีทั้งความแปลกใหม่และความประทับใจ คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า