ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับบทสัมภาษณ์ของคุณวรินทร เติมอริยบุตร ผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย เนื่องในโอกาสที่คุณวรินทรจะอำลาหน้าที่นี้ เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่นี่รวมถึงความประทับใจที่มีต่อญี่ปุ่น คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณวรินทร เติมอริยบุตร