ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ นำเสนอบทสัมภาษณ์ของนักศึกษาชาวไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เราจะพูดคุยกับพวกเขาว่าการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย