ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "สำนวนญี่ปุ่น" ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นต่างก็มีสำนวนมากมายที่ใช้สัตว์มาเปรียบเปรย ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า