ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "สำนวนญี่ปุ่น" ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย มีหลายสำนวนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และบางสำนวนก็มีความหมายที่คาดไม่ถึงด้วย คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า