ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ ผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อจากคุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์ ในการร่วมดำเนินรายการนี้ เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคภาษาไทยของ NHK WORLD-JAPAN ตลอดจนการเตรียมความพร้อมและความรู้สึกที่ได้มาดำเนินรายการนี้ คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพ