ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ เราจะอำลาคุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์ ผู้ประกาศประจำรายการของเรา คุณสุทธิกัญจน์จะมาเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อรายการนี้ รวมถึงเบื้องหลังบรรยากาศในการทำงาน และเรายังมีเพลงเพราะ ๆ มาฝากเช่นเคย ห้ามพลาดติดตามรับฟัง
คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์