ประจำวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "กิโมโนญี่ปุ่น" ความเป็นมาของการสวมใส่กิโมโนของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างไร และชาวญี่ปุ่นมักจะสวมกิโมโนกันในโอกาสใดบ้าง ติดตามรับฟังในรายการวันนี้ คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564)
คุณมาลิน นากาจิม่า