ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "บ้านญี่ปุ่น" ซึ่งนำเสนอเป็นตอนที่ 2 เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้บ้านญี่ปุ่นจึงต้องแข็งแรงมั่นคงเพื่อต้านทานภัยพิบัติทั้งหลาย ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ และหิมะตกหนัก รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับมือภัยพิบัติของบ้านญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า