ประจำวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "บ้านญี่ปุ่น" โดยจะนำเสนอเป็นตอนแรก ลักษณะที่น่าสนใจของบ้านญี่ปุ่นคืออะไร และชาวญี่ปุ่นมีวิธีบริหารจัดการพื้นที่แต่ละห้องภายในบ้านอย่างไรบ้าง ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564)
คุณมาลิน นากาจิม่า