ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณอิซากะ โทโมยะ ชาวญี่ปุ่นผู้หลงรักภาษาไทย เจ้าของเพจบันทึกภาษาไทยของผม ซึ่งขณะนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยและได้เริ่มทำงานใหม่ ๆ แล้ว เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความพยายามในการเรียนรู้ภาษาไทยให้มากขึ้น คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณอิซากะ โทโมยะ