ประจำวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "นาเบะ" อาหารญี่ปุ่นที่นิยมรับประทานในฤดูหนาว โดยนาเบะนั้นมีลักษณะคล้ายกับหม้อไฟของไทย นาเบะที่คนญี่ปุ่นชอบรับประทานกันมีอะไรบ้าง และในยุคที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การรับประทานนาเบะร่วมกันเปลี่ยนไปอย่างไร ติดตามรับฟังได้ในรายการ คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563)
คุณมาลิน นากาจิม่า