ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของลูกช้างที่ชื่อ "อรุณ" จากสวนสัตว์อูเอโนะในกรุงโตเกียวที่ลืมตาดูโลกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกที่ลูกช้างถือกำเนิดขึ้นในสวนสัตว์แห่งนี้ ลูกช้างตัวนี้เป็นลูกของพลายอาทิตย์และพังอุทัยจากประเทศไทย เราจะไปพูดคุยกับรองผู้อำนวยการสวนสัตว์อูเอโนะรวมถึงไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของชาวญี่ปุ่นที่ร่วมกิจกรรมลงคะแนนเสียงเลือกชื่อให้แก่ลูกช้างตัวนี้ คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564)