ประจำวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "สัตว์เลี้ยงของชาวญี่ปุ่น" ตอนที่ 2 โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในญี่ปุ่น รวมถึงสุนัขบ้านที่นำไปฝึกเป็นสุนัขตำรวจด้วย คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563)