ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "สัตว์เลี้ยงของชาวญี่ปุ่น" มาฟังกันว่าสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นคืออะไร รวมถึงเรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับ "ฮาจิ" สุนัขผู้ซื่อสัตย์ คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563)
คุณมาลิน นากาจิม่า