ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "กิโมโนญี่ปุ่น" คุณมาลินจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนคอร์สกิโมโน คอร์สดังกล่าวเป็นอย่างไรและมารยาทที่ควรรู้เมื่อสวมกิโมโนมีอะไรบ้าง ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า