ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "ปีใหม่ญี่ปุ่น" การเตรียมพร้อมต้อนรับปีใหม่ของคนญี่ปุ่นมีธรรมเนียมอะไรที่น่าสนใจบ้าง และในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ชาวญี่ปุ่นทำกิจกรรมอะไรกัน ติดตามรับฟังในรายการวันนี้ คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563)
คุณมาลิน นากาจิม่า