ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์ หนึ่งในทีมผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย เขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์การหางานทำในประเทศญี่ปุ่นโดยจะเล่าถึงการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานและสิ่งที่ได้พบเจอมาระหว่างการสัมภาษณ์งาน ห้ามพลาดติดตามรับฟัง (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563)
คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์