ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์ หนึ่งในทีมผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย โดยเขาจะมาแบ่งปันประสบการณ์การหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่กระบวนการสมัครงานไปจนถึงความแตกต่างระหว่างระบบการหางานของญี่ปุ่นกับของไทย ห้ามพลาดติดตามรับฟัง (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563)
คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์