ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณวีกิจ สัจจะมโนรมย์ อดีตผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย โดยปัจจุบันเขาทำงานอยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น เราจะสอบถามเขาเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563)
คุณวีกิจ สัจจะมโนรมย์