ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "การพยากรณ์อากาศของญี่ปุ่น" ทำไมการพยากรณ์อากาศจึงมีความสำคัญต่อชีวิตคนญี่ปุ่นและญี่ปุ่นมีการพยากรณ์อากาศที่ละเอียดมากแค่ไหน ติดตามรับฟังได้ในรายการ คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
คุณธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ