ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง “รถไฟในญี่ปุ่น” ที่ขึ้นชื่อเรื่องความตรงต่อเวลาและความสะอาด รวมถึงบริการที่ค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในเมือง คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562)
คุณมาลิน นากาจิม่า