ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม
ดนตรีพาเที่ยววันนี้นำเสนอเรื่องราวของคุณโยอิจิ คิตามิ ชาวญี่ปุ่นผู้ชื่นชอบรถไฟเป็นชีวิตจิตใจ ฟังบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับความผูกพันที่เขามีต่อสถานีรถไฟอูเอโนะรวมถึงของสะสมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ นอกจากนี้ คุณคิตามิยังพาเราไปยังร้านอาหารแนวกินดื่มร้านหนึ่งที่ตกแต่งร้านด้วยของที่ระลึกซึ่งเกี่ยวข้องกับรถไฟ ร้านนี้เป็นร้านที่เขาชอบไปเป็นประจำอีกด้วย คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562)
คุณโยอิจิ คิตามิ ชาวญี่ปุ่นผู้ชื่นชอบรถไฟ
คุณโยอิจิ คิตามิ กำลังถ่ายภาพรถไฟจากบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟอูเอโนะ
ของสะสมที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ ทั้งภาพถ่ายในอดีต ตั๋วรถไฟแบบเก่า และป้ายบอกจุดหมายปลายทางที่ติดอยู่ที่รถไฟ
คุณโยอิจิ คิตามิ (ซ้าย) และเจ้าของร้านอาหารแนวกินดื่มในโยโกฮามะ ภายในร้านนี้ตกแต่งด้วยสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับรถไฟทั้งหมด