ประจำวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมุมมองระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เราจะคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่น คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า