ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณฉวีวงศ์ ซากุไร หนึ่งในทีมผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย ที่ร่วมงานกับเรามาอย่างยาวนาน เราจะพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับประเด็นผู้สูงอายุในญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสที่วันที่ 21 กันยายนของปีนี้ตรงกับวันเคารพผู้สูงอายุของญี่ปุ่น คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณฉวีวงศ์ ซากุไร