ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้ เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณวีกิจ สัจจะมโนรมย์ อดีตผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย โดยปัจจุบันเขาทำงานอยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น เราจะสอบถามเขาเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณวีกิจ สัจจะมโนรมย์