ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องการสอนภาษาไทยที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 โดยรูปแบบการเรียนการสอนนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น