ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องการสอนภาษาไทยทางออนไลน์ให้แก่นักศึกษาญี่ปุ่นในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น