ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พบกับบทสัมภาษณ์ของคุณธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ ผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ที่ได้กลับมาร่วมงานกับเราอีกครั้ง เธอจะมาเล่าประสบการณ์การทำงานรวมถึงการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คุณสุทธิพร บุญช่วยอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ