ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณศุภชัย วุฒิชูวงศ์ หนึ่งในทีมผู้ประกาศของ NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทย ซึ่งได้อำลาหน้าที่นี้เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย เราได้สอบถามเขาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นตลอด 2 ปีที่ผ่านมา คุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณศุภชัย วุฒิชูวงศ์