ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "คนญี่ปุ่นกับแมว" ความนิยมในการเลี้ยงแมวของคนญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนทำให้เกิดบริการและธุรกิจเกี่ยวกับแมวมากมาย พร้อมรับฟังตำนานเล่าขานเกี่ยวกับแมวกวักและความหมายของสีสันต่าง ๆ ที่อยู่บนตัวแมวกวัก คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562)