ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมย่อยของญี่ปุ่น" ตอนที่ 2 คุณมาลินจะมาเล่าประสบการณ์ของเธอเกี่ยวกับเมดคาเฟ่ ฟิกเกอร์ ไปจนถึงการตามรอยสถานที่ที่เป็นฉากในมังงะหรืออานิเมะ ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า (กลาง) อาจารย์สอนภาษาไทยในญี่ปุ่น