ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน
ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "วัฒนธรรมย่อยของญี่ปุ่น" โดยจะเน้นไปที่มังงะและอานิเมะซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนมาตั้งแต่เด็ก คุณสุทธิกัญจน์ ลาภพิเศษพันธุ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย
คุณมาลิน นากาจิม่า (กลาง) อาจารย์สอนภาษาไทยในญี่ปุ่น