ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม
รายการวันนี้ นำเสนอเรื่องราวของบ้านร่มไทร องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV และปัญหาครอบครัวอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้ บ้านร่มไทรได้จัดนิทรรศการเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ คุณศุภชัย วุฒิชูวงศ์และคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ ที่นำมาฝากกันเช่นเคย
คุณมิโฮ นาโตริ ผู้อำนวยการ "บ้านร่มไทย" องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าในญี่ปุ่น
ผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ของบ้านร่มไทรทำขึ้นเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้า
มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่กรุงโตเกียวเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้า