เข้าใจญี่ปุ่นผ่านคำไขสังคม

เข้าใจญี่ปุ่นผ่านคำไขสังคม

รายการนี้นำเสนอคำไขสังคม เช่น "สมดุลชีวิต-การทำงาน" และ "ประกันการพยาบาลดูแล" ซึ่งเป็นคำที่ปรากฏในตำราเรียนคะเตกะ หรือ คหเศรษฐศาสตร์ ที่โรงเรียนในญี่ปุ่นใช้กัน รายการนี้เผยให้เข้าใจถึงชีวิตประจำวันของญี่ปุ่นในปัจจุบันผ่านการอธิบายถึงความหมายและสภาพแวดล้อมที่คำเหล่านี้เกิดขึ้นมา ประกอบกับข้อมูลและบทสัมภาษณ์