โนริ (สาหร่ายทะเล)
รายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงคำแห่งฤดูกาลตอนนี้ นำเสนอคำว่า "โนริ"  หรือสาหร่ายทะเล ซึ่งเป็นคำแห่งฤดูกาลสำหรับต้นฤดูใบไม้ผลิ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแนวชายฝั่งทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ว่ากันว่าญี่ปุ่นมีสาหร่ายทะเลมากถึงราว 1,500 ชนิด  การเก็บและการจัดส่งสาหร่ายทะเลชนิดนี้จะมีปริมาณสูงสุดในช่วงเวลานี้ของปี โดยโนริเป็นหนึ่งในสาหร่ายทะเลที่นิยมรับประทานกันมากในญี่ปุ่น รายการรู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงคำแห่งฤดูกาลซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 จะนำเสนอตอนนี้เป็นตอนสุดท้าย เราขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและให้กำลังใจมานานหลายปี
"โนริ" เมื่อรับประทานคู่กับข้าวสวยจะเข้ากันมากที่สุด