รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงคำแห่งฤดูกาล

รู้จักญี่ปุ่นผ่านการร้อยเรียงคำแห่งฤดูกาล

"ไฮกุ" คือบทกวีร้อยกรองซึ่งมีรูปแบบที่กำหนดไว้ตายตัวและสั้นที่สุดในโลก ในไฮกุมีคำแห่งฤดูกาล หรือ "คิโงะ" ซึ่งใช้เพื่อถ่ายทอดถึงฤดูกาล รายการนำเสนอคิโงะสำหรับแต่ละตอนพร้อมบทกวีไฮกุที่มีชื่อเสียง ซึ่งประพันธ์ขึ้นโดยใช้คิโงะนั้น ขอเชิญคุณผู้ฟังมารื่นรมย์ไปกับฤดูกาลในรูปแบบเดียวกันกับคนญี่ปุ่นผ่านรายการนี้