การระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้ช่วงฤดูหนาว
ญี่ปุ่นเผชิญเหตุเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาวอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากอากาศแห้งและมีการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนมากขึ้น เราจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
คุณยานนี โอลสัน ผู้รายงานของเรา มาที่ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตอิเกบูกูโระในกรุงโตเกียว ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติที่หลากหลาย คุณฮาราชิเงะ โยชิโร หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ซึ่งเคยเป็นนักดับเพลิงมาก่อน พาเยี่ยมชมสถานที่
คุณยานนีลองใช้ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์และได้เรียนรู้วิธีการใช้ถังดับเพลิงด้วย
ที่ญี่ปุ่นนั้น คุณต้องโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 119 เพื่อเรียกรถดับเพลิง ถึงแม้ว่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่คล่อง ก็สามารถใช้บริการที่รองรับหลายภาษาได้ เช่น ภาษาอังกฤษและจีน
ไม่ใช่แค่เปลวเพลิงเท่านั้น แต่ควันก็สามารถทำให้เสียชีวิตในเหตุเพลิงไหม้ได้ สถานที่แห่งนี้จำลองการฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉินโดยใช้ควันที่ไม่เป็นอันตราย ปิดปากปิดจมูกโดยใช้ของต่าง ๆ เช่น ผ้าเช็ดมือ และย่อตัวให้ต่ำลงตลอดการอพยพเพื่อที่จะได้ไม่สูดควันเข้าไป