เมฆคิวมูโลนิมบัสที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ
เรามักเห็นเมฆคิวมูโลนิมบัสที่สูงเท่าภูเขาในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น เมฆชนิดนี้ยังเป็นสัญญาณบ่งบอกสภาพอากาศอันตรายที่อาจนำไปสู่ภัยพิบัติ รายการวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับเมฆคิวมูโลนิมบัส รวมถึงการพยากรณ์การเคลื่อนใกล้เข้ามาของเมฆนี้และวิธีปกป้องตนเองจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้อง (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565)
เมฆคิวมูโลนิมบัสทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่บางแห่ง
คุณบ็อบบี จูโด ผู้รายงาน สัมภาษณ์คุณซาซากิ เคียวโกะ นักพยากรณ์อากาศ
สภาพอากาศอันเป็นอันตรายที่สืบเนื่องมาจากเมฆคิวมูโลนิมบัสนั้นมี 4 ชนิด ได้แก่ ฝนตกหนักรุนแรง ฟ้าผ่า พายุลูกเห็บ และพายุหมุนทอร์นาโด