ภูเขาไฟปะทุ
ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีภูเขาไฟกระจุกตัวอยู่หนาแน่นที่สุดในโลก กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น อยู่ใกล้ภูเขาฟูจิซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังซึ่งอาจจะปะทุขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ เราจะนำเสนอข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากภูเขาไฟปะทุ และเราจะปกป้องตัวเองอย่างไรในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว
ญี่ปุ่นมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่กว่า 100 ลูก หินหนืดหรือแมกมาของภูเขาไฟในญี่ปุ่นนั้นมีน้ำปนอยู่เป็นปริมาณมาก จนอาจทำให้เกิดการปะทุอย่างแรงถึงขั้นที่มีการระเบิด
คุณยานนี โอลุสซอน ผู้รายงานของเราได้สอบถามคุณฟูจิอิ โทชิตสึงุ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาภูเขาไฟเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของภูเขาไฟในญี่ปุ่นและสิ่งที่เราควรทำในยามที่ภูเขาไฟปะทุ
กล่าวกันว่าหากภูเขาฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเกิดปะทุขึ้นมา จะทำให้เกิดเถ้าภูเขาไฟทับถมในกรุงโตเกียว 2 ถึง 10 เซนติเมตร ซึ่งอาจทำให้การคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภคเป็นอัมพาต
หากการปะทุของภูเขาไฟทำให้เกิดเถ้าภูเขาไฟ ก็ควรเตรียมพร้อมก่อนออกไปด้านนอก ควรสวมแว่นครอบตาและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเพื่อปกป้องดวงตาและระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ควรสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อไม่ให้เถ้าภูเขาไฟถูกผิวหนัง